Để sản xuất một chiếc áo thun đồng phục chất lượng cần phải trãi qua 7 công đoạn:

Công đoạn 1: trãi vải chuẩn bị cắt áo thun đồng phục.

Công đoạn 2: cắt vải thành phẩm

Công đoạn 3: in ấn trên vải

Công đoạn 4: lên dây chuyền may áo thun đồng phục

Công đoạn 5: kiểm tra hàng hàng sau khi may (KCS)

Công đoạn 6: ủi áo thun đồng phục (là áo), cố định nếp gấp đường may

Công đoạn 7: hàng thành phẩm, chuẩn bị đóng gói giao hàng